خیلی وقت هست که اموزش ساخت همچین صحنهای رو دنبال اما چیزی ندیدم اگرکسی هست چیزی بلدهس به من هم به ممنون
اینم همو صحنه [فقط اعضا انجمن قادر به مشاهده لینک ها هستند. ]