سلام ...

راستش یخورده راهنمایی میخواستم در مورد اینکه چطور از یه سکانس تو ویدیو یه چیزیو حذف کنم ؟!

یا کلا از همین کلیپای ساده بسازم که مثلا مشت بزنم به ستون و ستون نصف بشه یا به یکی مشت بزنم زیر چونه ش بره هوا !!! و از این قبیل کارا دیگه


راستی انجمن چرا اینقد خلوته ؟؟!