سلام من تازه میخوام شروع به کار کنم و برای ویرایش حرفه ای فیلم
بجر پریمیر کدوم نرم افزار و پیشنهاد کیدهید
ممنون