آموزشهای لیندا خیلی کم حجم و با کیفیت اند ولی من با کامتاسیا ساختم بردمداخل پرمیر خروجی گرفتم خیلی حجیم شد 22 مگ شد 850 مگ ؟
چطور در نرم افزار پرمیر مثل آموزش های لیندا خروجی بگیرم دقیق مثل اونا