آستارا ششمین شهر بزرگ استان گیلان و مرکز شهرستان آستارا است . آستارا مهم ترین پل ارتباطی راهبردی میان ایران و جمهوری آذربایجان، دروازه ورود به منطقه قفقاز، دروازه طلایی ورود به اروپا، دارای بزرگ ترین صادرات کشور در زمینه تجارت چمدانی، سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات و یکی از قدرتمندترین گمرکات کشور است. مراحل ثبت شرکت در آستارا به شرح زیر است:
+ گام اول جمع آوری مدارک و اسناد مورد نیاز است.
+ به فکر تهیه گواهی عدم سوء پیشینه باشید.

+مفاد اساسنامه را تنظیم کنید.
+ انتخاب نام مناسب برای شرکت فراموشتان نشود.
+ ثبت نام اولیه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و تنظیم اوراق ثبتی ( نکاتی که تا کنون گفته شده به استناد از سایت فکر برتر بوده است.)
+ تعیین نام شرکت
+ ارسال اوراق به اداره از طریق پست جهت انجام ثبت شرکت در آستارا
+ بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها
+ در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
+ تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت شرکت در آستارا
+ ارسال آگهی برای انتشار در روزنامه رسمی کشور
+ انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی