دکتر ذاکری روانپزشک و متخصص اعصاب و روان در برنامه نسخه بیان کردند که تمام بیماران روانپزشکی که اختلالات اضطرابی مثل حمله هراس و پانیک ، وسواس فکری و عملی ،اختلالات افسردگی و اختلالات جنسی مانند ناتوانی جنسی و زود انزالی دارند و یا کودکانی که عدم تمرکز و اختلال بیش فعالی و اختلال یادگیری دارند ابتدا بایستی به روانپزشک رجوع نمایند و بعد از ارزیابی بالینی و تشخیص بیماری در صورتی که به دارو نیاز بود دارو تجویز گردد و یا اگر نیازی به دارو نبود بیمار را به روانشناس بالینی ارجاع دهد.
قابل توجه است بیمارانی که دارای اختلالات روانپزشکی هستند یک نقطه از مغز آنها آسیب دیده است. به عنوان نمونه بیمارانی که اختلال افسردگی دارند قسمت سمت چپ و جلو مغزشان ضعف و کم کاری دیده می شود و در آن قسمت از مغز سروتونین کمی ترشح می گردد.
برای دریافت مطالب بیشتر در مورد اختلالات روانپزشکی می توانید به وب سایت irneuropsycho.ir مراجعه نمایید.