سلام لینکهای mediafire از بین رفته اند کسی هست آموزشها رو داشته باشه ؟